Prof. Dr. Wopera Zsuzsa

[row] [column md=”3″]
[/column] [column md=”9″]

Beosztás: egyetemi tanár,

Cég/munkahely: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Pályafutás:

1991-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán. 1991-től a Miskolci Egyetem főállású oktatója, 2002-től a Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője, 2007-2017-ig az Európai-és Nemzetközi Jogi Intézet igazgatója, 2012-2015-ig általános és tanulmányi dékánhelyettes. 2002-ben PhD fokozatot szerzett, 2011-ben habilitált. A köztársasági elnök 2013. szeptember 1-jével nevezte ki egyetemi tanárnak. A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola törzstagja. Két kiválóra értékelt OTKA kutatás vezető kutatója, hat alkalommal nemzeti referens külföldi kutatási projektekben. Több hazai és külföldi tudományos testület, egyesület tagja, elnökségi tagja, elnöke. Az OTKA Társadalom–és Bölcsészettudományi Kollégiuma, Állam-és Jogtudomány, Politikatudomány (ÁJP) zsűri tagja 2012-2016-ig. 2012-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, melyet 2016-ban kiemelkedő minősítéssel zárt le, és számára az MTA Bolyai Kuratóriuma Bolyai Emléklap kitüntetést adományozott. 2007-ben az Országos Tudományos Diákköri Tanács a tehetséggondozás terén kifejtett tevékenysége elismeréseként Mestertanár Aranyéremmel tüntette ki. Három témavezetettje szerzett PhD tudományos fokozatot. Magyar és idegen nyelvű publikációnak száma meghaladja a kétszázat. 2017-ben Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizony Ákos kitüntető jogi díjjal ismerte el munkáját. 2014-től az Igazságügyi Minisztériumban a polgári perjogi kodifikációért és a kapcsolódó jogszabályok előkészítéséért felelős miniszteri biztos. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény kodifikációja mellett az igazságügyi tárca által előterjesztett számos törvényjavaslat előkészítésében működött közre. Kutatási területe a polgári eljárásjog mellett kiterjed az uniós jog igazságügyi együttműködést érintő területeire, különösen a határon átnyúló családjogi jogvitákra. Ebben a tárgykörben három monográfiája jelent meg.

Vissza az előadókhoz
[/column] [/row]