Fabók Zoltán LL.M.

Fabók Zoltán LL.M.

Beosztás: Szenior Ügyvéd, Jogvita-rendezési és szabályozási csoport

Pályafutás:

A DLA Piper Hungary jogvitarendezési és szabályozási csoportjának ügyvédje. Több mint 15 éves jogi tanácsadói tapasztalata van. Számos hazai és határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásban, továbbá komplex bírósági és választottbírósági ügyekben látta el ügyfeleink képviseletét. Szakterületei közé tartozik a fizetésképtelenség-közeli helyzetben lévő vállalkozásoknak történő tanácsadás, továbbá a fizetésképtelenséggel kapcsolatos perek.

Fabók Zoltán az ELTE Jogi Karán óraadóként polgári jogot és fizetésképtelenségi jogot oktat.

Ügyfelei közé tartoznak nemzeti kormányzati szervek, nemzetközi szervezetek, Fortune 100 cégek. Továbbá a képviselt iparágak közé tartozik a gyógyszeripar, az energiaágazat, az ingatlanjog, a pénzügyi jog, valamint a filmgyártás.

Szakterületek:

 • Határokon átnyúló és belföldi fizetésképtelenségi
 • Nemzetközi választottbíráskodás
 • Nemzetközi és belföldi peres ügyek
 • Nemzetközi kereskedelem
 • Átstrukturálások

Publikációk:

 • A felszámolást megelőző engedményezés hatása a követelés besorolására. In: Polgári Jog 2018/4.
 • Csődtörvény-módosítás a Parlament előtt. Tényleg veszélyben az egész magyar gazdaság? In: A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének blogja (2018).
 • Implementing the Recast EIR: Potential Problems in the Hungarian Legislation. In: INSOL Europe Inside Stories, April 2018.
 • Terminating Insolvencies in Hungary: Potential Problems in the Legislation. In: INSOL Europe Inside Stories, January 2019.
 • Grounds for Refusal of Recognition of (Quasi-) Annex Judgements in the Recast European Insolvency Regulation. In: INTERNATIONAL INSOLVENCY REVIEW 26:3 (2017).
 • Az átdolgozott Fizetésképtelenségi Rendelettel kapcsolatos egyes magyar jogalkotói feladatok. In: Bodzási, Balázs (ed) A versenyképesség jogi kérdései 2017-ben: Tanulmányok a gazdasági jog köréből / Kutatások a Budapesti Corvinus Egyetemen. Budapest, Hungary, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., (2017) 92-108.
 • “Wrongful Trading” in England and Hungary: a Comparative Study. In: Gant, Jennifer L L (ed) Harmonisation of European insolvency law, Nottingham, U.K., INSOL-Europe, (2017) 83-111.
 • International Insolvency Law in the New Hungarian PIL Code: a Window of Opportunity to Enact the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency? In: Modernizing International Trade Law to Support Innovation and Sustainable Development: Proceedings of the Congress of the United Nations Commission on International Trade Law (2017).
 • Csőke Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások. In: Európai Jog 2016/4.
 • The Jurisdictional Paradox in the Insolvency Regulation. In: (2016) 4 NIBLeJ 3.
 • A Bizottság irányelv-tervezete az anyagi fizetésképtelenségi jog részleges harmonizációjáról. In: A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének blogoldala (2016).
 • Landesbericht Ungarn. In: Reinhart, Stefan et al (ed) Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung: InsO Band 4, München, Germany, C.H.Beck (2016).
 • Lehet-e fedezetelvonó a visszterhes szerződés. In: Gazdaság és Jog 22:(3) (2014).
 • Tulajdonjog-fenntartás és dologi jogügylet. In: Polgári Jogi Kodifikáció 6:(3) (2004). Re-published in Gárdos, Péter (ed) Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből, Budapest, Hungary, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. (2010)
 • Az ingatlanok kétszeri eladása a bírói gyakorlatban. In: Jogtudományi Közlöny 56:(9) (2001).
 • A szerződés érvénytelenségének kérdése ingatlanok kétszeri eladása esetén. In: Bodzási, Balázs (ed) “Polgári jogi kodifikáció – korszerűsítés vagy korszakváltás”, Budapest, Hungary ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (2001).

Előadások:

 • Hungarian Academy of Justice, Network of European Law Experts, 23 May 2018, presentation on New Tendencies of Secondary Proceedings, the Undertaking in Cross-Border Insolvency Law.
 • INSOL Eastern European Countries’ Committee Conference, 11-12 May 2017, Budapest, Hungary; presentation on Director’s Liability Across Europe.
 • INSOL Europe Academic Forum Conference, 21–22 September 2016, Cascais, Portugal; presentation on Some Comparative Aspects of Wrongful Trading.
 • Wolters Kluwer Polgári Jogi Konferencia, 2015. március 18., Visegrád, Magyarország; előadás az új Ptk. hitelbiztosítéki szabályairól.
 • Nemzetközi Magánjogi Konferencia, 2015. február 6., Budapest, Magyarország; Prezentáció a Határokon átnyúló fizetésképtelenségi jogról.

Szakmai szervezetekben betöltött tagságok:

 • Fellow, INSOL International.
 • A Magyar Igazságügyi Minisztérium által létrehozott csődtörvény reformja munkacsoportjának tagja.
 • Az INSOL International modelljogi végrehajtási irányítóbizottságának tagja.
 • Az INSOL Europe tagja.
 • Az amerikai kereskedelmi kamara szabályozó bizottságának tagja.

Tanulmányok:

 • J.D., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest (1996-2001), cum laude
 • LL.M, Ruprecht-Karls- Universität, Heidelberg (Németország), (2002-2003)
 • INSOL International, Global Insolvency Practice Course, London, United Kingdom, 2013

Kamarai tagság:

 • A Budapesti Ügyvédi Kamaránál bejegyzett ügyvéd, 2006

Nyelvismeret:

Vissza az előadókhoz