Dr. Zsitva Ágnes

Dr. Zsitva Ágnes

Beosztás: kollégiumvezető-helyettes

Cég/munkahely: Székesfehérvári Törvényszék Polgári, Gazdasági, Közigazgatási, Munkaügyi Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • II. Az új Pp. hatálybelépésének első bírósági tapasztalatai – Hitek és tévhitek az új Pp.-vel kapcsolatban – a leggyakoribb hibák (április 18.)

Pályafutás:

1991-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1991-1993: fogalmazó a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, 1993-ban tette le a jogi szakvizsgát „kitűnő” eredménnyel. 1994-1998: Németország különböző nagyvárosaiban (Berlin, Frankfurt am Main, Köln) tartózkodik. 1997-ben megszerzi a Kleines Deutsches Sprachdiplom-ot a Goethe-Institut és az Institut für Deutsche Philiologie der Ludwig-Maximilans-Universität zu München együttműködésével zajló képzésen „sehr gut” minősítéssel. 1997-1998: LL.M. (Magister Legum) képzésen vesz részt az Universität zu Köln Jogi Karán. 1998 végétől bírósági titkár a Pesti központi Kerületi Bíróságon. 1999. augusztusában megszerzi a Magister Legum (LL.M.) akadémiai fokozatot „magna cum laude” minősítéssel. 1999. szeptemberétől polgári és gazdasági ügyszakos járásbírósági bíró a Budai Központi Kerületi Bíróságon, majd 2004. júliustól gazdasági ügyszakos törvényszéki bíró a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumában. 2014-ben választott tagja a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának, és tagja a Kúrián „Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazhatósága kölcsönszerződéseknél” tárgyban felállított Joggyakorlat-elemző Csoportnak. 2013-2014: tagja a Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság által az új polgári perrendtartás Koncepciója Tervezetének kidolgozására felállított „B) A bíróság és a felek jogosultságait vizsgáló” Témabizottságnak. 2015-ben tagja a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság által az új polgári perrendtartás normaszöveg tervezetének előkészítésére felállított VII. sz. Munkabizottságnak. 2015 januárjától beosztott bíróként részt vesz az Igazságügyi Minisztérium Peres Eljárásjogi Kodifikációs Osztályán az új polgári perrendtartás kodifikációjának előkészítésében és kodifikációjában, majd az új Pp. kihirdetését követően a hatálybalépésével összefüggő törvényi szintű jogrendszer felülvizsgálatában és kodifikációjában. 2017. októberétől a Székesfehérvári Törvényszék civilisztikai kollégiumvezető-helyettese.

Vissza az előadókhoz