Dr. Vitvindics Mária

Beosztás: beosztott bíró, osztályvezető

Cég/munkahely: Igazságügyi Minisztérium

Az előadás címe és időpontja:

  • I. Az új Pp. és a kapcsolódó jogszabályok – A költségkedvezmények új rendszere (április 19.)

Pályafutás:

1992-ben végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, summa cum laude minősítéssel. 1994 szeptemberében szerezte meg a jogi szakvizsgát. 1992-től bírósági fogalmazó, illetve bírósági titkár, majd 1995-től bíró a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon. Polgári ügyszakos bíróként vegyes kötelmi, tulajdoni, birtokvédelmi, kártérítési, lakásügyi és végrehajtási perekben járt el, valamint végrehajtási nemperes ügyeket intézett. 2003. november 1-jétől az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, ahol jelenleg a Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Peres Eljárásjogi Kodifikációs Osztályának osztályvezetője. Feladatkörébe tartozik a különböző igazságügyi és magánjogi jogszabálytervezetek előkészítése, a főosztály munkatársai szakmai munkájának segítése, irányítása. Részt vett a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény előkészítésében, az új polgári perrendtartás hatálybalépéséhez kapcsolódó jogrendszeri felülvizsgálatban. Jogi szakvizsga cenzor, a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság és az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja.

Vissza az előadókhoz