Dr. Szabó Klára

Beosztás: címzetes kúriai bíró, kollégiumvezető

Cég/munkahely: Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • Plenáris előadás – Az új Ptk. a Fővárosi Ítélőtábla gyakorlatában (április 19.)
  • II. Személyiségi jogok és adatvédelem – Levezető elnök (április 19.)

Pályafutás:

Bírói pályafutásomat a Budai Központi Kerületi Bíróságon 1987-ben kezdtem, majd 1997-től a Fővárosi Bíróságon (ma Törvényszéken) folytattam bíróként, később másodfokú tanácselnökként. 2005-től a Fővárosi Ítélőtábla bírájaként, 2010-től tanácselnökeként dolgoztam. A Polgári Kollégium szakmai vezetését 2012 óta látom el. Kollégiumvezetőként részt veszek jogszabálytervezetek véleményezésében, a bírók oktatásában, illetve szakvizsgáztatok. Tagja vagyok a Bírósági Döntések Tára szerkesztőbizottságának, de közreműködök az Ítélőtáblai Határozatok szakmai lap szerkesztésében is. A Pp-kodifikáció során három munkabizottságban dolgoztam, ennek eredményét – más tagok munkájával együtt – a Szakértői javaslat című kötet tartalmazza. 2015-ben címzetes kúriai bíró címet kaptam. Részt veszek a devizahiteles ügyekkel, valamint az új Pp.
jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó kúriai konzultációs testületben.
Az ítélkezés során leginkább kötelmi ügyeket tárgyaltam, de foglalkoztam az EJEB ítélkezési gyakorlatával is az eljárási alapjogok bíróságok részéről történő megsértésével kapcsolatban.

Vissza az előadókhoz