Dr. Somogyi Dávid

Dr. Somogyi Dávid

Beosztás: beosztott bíró/jogi szakreferens

Cég/munkahely: Igazságügyi Minisztérium

Az előadás címe és időpontja:

  • V. Perszimuláció – (április 18.)
  • I. Az új Pp. és a kapcsolódó jogszabályok – Az általános meghatalmazások megújult szabályozása (április 19.)

Pályafutás:

2003-ban végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán, summa cum laude minősítéssel. 2004–2006 között végezte el az ELTE Jogi Továbbképző Intézet szabályozási (kodifikátor) szakjogász képzését.
2007. decemberében szerezte meg a jogi szakvizsgát.
2003. szeptember 1.-jétől egy fővárosi kerületi önkormányzat polgármesteri hivatalánál helyezkedett el jogi előadóként, itt került először kapcsolatba jogalkotási feladatokkal. 2006. és 2009. között különböző bíróságokon (ítélőtábla, megyei/helyi bíróság) töltött be fogalmazói, illetve később titkári munkakört, titkárként elsődlegesen végrehajtási ügyekben járt el. 2009. április 1.-jével nevezték ki polgári ügyszakos bírónak, többségében kötelmi-kártérítési ügyekből álló referádát vitt. 2013. január 1.-jétől minisztériumba (korábban Közigazgatási és Igazságügyi, jelenleg Igazságügyi Minisztérium) beosztott bíró, ahol feladata a minisztérium Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának jogszabály-előkészítő tevékenységében történő részvétel, a bírói jogalkalmazói tapasztalatok felhasználásával. Az új Ptk. megalkotásának folyamatában elsődlegesen az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő jogalkotási és jogszabály-módosítási feladatok megvalósításában vett részt, ezt követően a megújuló polgári perrendtartás és az ahhoz kapcsolódó szabályozás előkészítése vált elsődleges feladatává. A Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság által felállított téma- és munkabizottságok munkájában is részt vett. 2013. őszétől jogi szakvizsga cenzor, 2014. nyarától a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tagja, 2016. őszétől az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja.

Vissza az előadókhoz