Dr. Simonné dr. Gombos Katalin

Dr. Simonné dr. Gombos Katalin

Beosztás: bíró

Cég/munkahely: Kúria Polgári Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • V. A perorvoslati eljárások az új Pp.-ben – A felülvizsgálat megújult szabályai (április 19.)

Pályafutás:

A Kúria Polgári Kollégiumának bírája, a Kúria Elnöke mellett működő Tudományos Tanácsadó testület tagja. 2008-ban Ph.D fokozatot szerzett, 2015-ben jogtudományból habilitált. Tanszékvezető egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszékén és meghívott előadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Korábban oktatott a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi tanszékén. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, a Magyar Páneurópa Jogász Unió Európai Jogi Szekciójának elnöke. Tagja a PPKE-JÁK Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának és a Magánjogot Oktatók Egyesületének.

Fontosabb publikációi:
– Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás. In: Petrik Ferenc (szerk.): Polgári eljárásjog I-II.: Kommentár a gyakorlat számára – Harmadik kiadás. Budapest, HVG-ORAC, 2017. pp. 885-895.
– XXVIII. fejezet: Perújítás. In: Wopera Zsuzsa (szerk.): Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2017. pp. 651-668.
– Perújítás. Felülvizsgálat. A határozatok kijavítása és kiegészítése. In: Varga István – Éless Tamás (szerk.): Szakértői Javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára. Budapest, HVG-ORAC, 2016. pp. 560-602.
– Az Európai Unió joga. Budapest, Patrocinium Kiadó, 2017. 660 p.
– A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban. Budapest. CompLex Wolters Kluwer. 2014.;
– The Methods of Judicial Protection in the European Union. (ed: Sophie Campbell) Saarbrücken. Lambert Academic Publishing, 2014.;
– Az Európai Unió jogának alapjai. Budapest. CompLex. 2012.;
– Bevezetés az Európai Unió versenyjogába. (szerk: Gombos Katalin) Szeged. JATE Press. 2014.;
– Bírói jogvédelem az Európai Unióban – Lisszabon után. Budapest. CompLex. 2011.;
– Eljárás nemzetközi bíróságok előtt. Szeged. Pólay Elemér Alapítvány Tansegédletei. 2010.

Vissza az előadókhoz