Dr. Reviczky Renáta

Dr. Reviczky Renáta

Beosztás: közjegyző-helyettes

Az előadás címe és időpontja:

  • III. Az új Pp. hatása a közjegyzői nemperes eljárásokra – Közjegyző előtti egyezségi eljárás (április 19.)

Pályafutás:

JOGI TANULMÁNYOK
2013-
Az egyes államok végrehajtási szabályai és a közvetlenül végrehajtható okiratok, PPKE JÁK Doktori Iskola, Polgári Eljárásjogi Tanszék, témavezető: dr. Harsági Viktória

2011. május
Jogi Szakvizsga – jeles eredmény

2002. szeptember – 2007. június
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest
Nappali jogász képzés
Cum laude diploma

1998. szeptember – 2002. június
Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola, Pásztó

GYAKORLATI SZAKMAI TAPASZTALAT
2011. június 03. –
Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda (Budapest IX. kerület 3. székhely), közjegyzőhelyettes

2012. június 1. – 2013. február 17.
a Budapesti Közjegyzői Kamara által a Budapest XVI. kerület 2. számú székhelyre kirendelt tartós helyettes mellett a nemperes eljárások feldolgozásának céljára kirendelt közjegyzőhelyettes

2007. szeptember 1. – 2011. június 02.
Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda (Budapest IX. kerület 3. székhely), közjegyzőjelölt

2005. szeptember – 2007. augusztus 31.
Dr. Tóth Ádám és Dr. Gáspár Edina Közjegyzői Iroda, gyakornok
2005. január – 2005. június

Pest Megyei Bíróság, polgári ügyszak, elsőfokú ügyek, gyakornok

NYELVTUDÁS
Angol
• tárgyalóképes, jogi szaknyelven is
• PROFEX felsőfokú C típusú angol jogi szaknyelvi nyelvvizsga, 2014. április
• Nyelvi jogosítvány közjegyzői működésre angol nyelven, 2012. február
• Pitman Higher Intermediate C típusú angol nyelvvizsga, 2000. július

Német
• passzív nyelvtudás, írott és beszélt szöveg megértése, jogi szaknyelven is
• érettségi

PUBLIKÁCIÓK
• Az ésszerű pertartam kérdései. In: Közjegyők Közlönye, 2007. 54. évf. 5. szám
• Jogbiztonság az ingatlanpiacon: szabályozási eszközök szükségessége. In: Országjelentés és az UINL 27. Nemzetközi Kongresszusára írt tanulmányok, Magyar Országos Közjegyzői Kamara, 2013
• A közjegyzők és a közvetítők lehetséges kapcsolódási pontjai Magyarországon. In: Közjegyzők Közlönye, 2013 60. évf. 5. szám
• A közvetlen végrehajthatóság kérdései határokon átnyúló családjogi ügyekben. In: Közjegyzők Közlönye, 2014 (61. évf.) 3. szám
• A közjegyzői eljárások és a közvetítői tevékenység, mint alternatív vitarendezési módok, valamint ezek viszonya a polgári perhez. In: Németh János – Varga István (szerk.): Egy új polgári perrendtartás alapjai, Budapest, 2014, HVG-ORAC. Szerzőtárs: Szécsényi-Nagy Kristóf
• Joghézagok egy nemperes eljárásban. Kérdőjelek a közjegyző okiratszerkesztési tevékenysége körül. In: Közjegyzők Közlönye, 2015 (62. évf.) 4. szám. Szerzőtárs: Rádonyi Dénes
• Szakértői javaslat az új polgári perrendtartás kodifikációjára. Szerk.: Varga István, Éless Tamás, HVG Orac, Budapest, 2016 (egyes törvényszöveg részek indokolással)
• Az új Pp. iratmintatára – Beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratminta. HVG Orac Lap-és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2017, Szerkesztette: Varga István, Szerzőtársak: Belcsák Róbert Ferenc, Gelencsér Dániel, Kőrös András, László András Dániel, Orosz Árpád, Parlagi Mátyás, Turbucz Zoltán
• A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III. HVG Orac Lap-és Könyvkiadó Kft. (megjelenés alatt) Szerkesztő: Varga István. (Pp. 334-339. §§-ainak magyarázata)

ELŐADÁSOK, OKTATÁS
• Mediációs panoráma – „Bírák a Mediációért Egyesület” – „Közjegyzők és a mediáció Magyarországon” – Kőszeg, 2013
• II. Mediációs panoráma – “Bírák a Mediációért Egyesület” – „A közjegyzők, közvetítők és a közvetlen végrehajthatóság kérdései az új Pp. kodifikációja kapcsán” – Keszthely, 2014
• Jogi Fórum – „Zálogjog és az új Ptk, a Hitelbiztosítéki Nyilvántartás” – Budapest, 2014
• Magyar Könyvvizsgálói Kamara – „Igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban” – Budapest, 2014
• II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia – „Előzetes bizonyítás közjegyzői eljárásban” – Visegrád, 2016
• Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete – „Cégeljárás a közjegyzői gyakorlatban, valamint a közjegyző előtti előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése és a bizalmi őrzés szabályai” – Debrecen, 2016.
• MOKK által szervezett tanfolyam – „Mediáció” – Budapest, 2016
• MOKK által szervezett tanfolyam – „Előzetes bizonyítás, szakértő kirendelése és nemperes határozatszerkesztés a gyakorlatban” – Budapest, 2016
• MOKK által szervezett tanfolyam – „Közjegyzői eljárások lépésről lépésre (benne közjegyzői pénzletét) és az ahhoz kapcsolódó Pp. háttérszabályozás” – Budapest, 2016
• MOKK által szervezett tanfolyam – „Az egyes közjegyzői eljárások a gyakorlatban – felkészítés az önálló közjegyzőhelyettesi működésre”, – Budapest, 2017-2018 (11 alkalom)
• Szegedi Közjegyzői Kamara – „Előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése” – Hódmezővásárhely, 2017
• Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara – „Szakértő kirendelése a közjegyzői eljárásban” – Budapest, 2017
• Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete -„Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése” – Budapest, 2017
• ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet igazságügyi igazgatási képzés – rendszeres oktatás
• ELTE ÁJK nappali jogász képzés, polgári nemperes eljárások – „Előzetes bizonyítás; Fizetési meghagyásos eljárás” – 2017
• ELTE ÁJK nappali jogász képzés – „Közjegyzői nemperes eljárások” Cmod. diff. alternatív kurzus 2017/2018. őszi szemeszter

BIZOTTSÁGI TAGSÁGOK
• Az új polgári perrendtartás kodifikációs munkáját elősegítő H. jelű, A nemzetközi és európai uniós vonatkozású ügyek, valamint az alternatív vitarendezés témabizottságának XVI. számú Nemperes eljárások munkabizottsága – 2013-2016
• Latin Közjegyzők Nemzetközi Uniójának (“UINL”) Európai Ügyekért Felelős Bizottsága (“CAE”) – 2014-
• Az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (“CNUE”), Mediációs Munkacsoportja 2015-
• Budapesti Közjegyzői Kamara Választási Bizottsága – 2014-
• Budapesti Közjegyzői Kamara Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága – 2017-

FŐBB ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK
• Előzetes bizonyítás, igazságügyi szakértő kirendelése
• Azonos nemű párok a közjegyzői eljárásokban
• Közjegyzői előtti egyezségi eljárás
• Alternatív vitarendezési módok, mediáció és a közjegyzői eljárások kapcsolata
• A bíróságok tehermentesítésének lehetőségei, új közjegyzői hatáskörök

FŐBB CÉLOK
• Német középfokú nyelvvizsga
• Közjegyzői vizsga
• Szerkesztői tevékenységben való közreműködés jogi könyvkiadónál
• Önálló monográfia nemperes végzések mintatára témában

Vissza az előadókhoz