Dr. Pribula László

Dr. Pribula László

Beosztás: kollégiumvezető

Cég/munkahely: Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • V. A perorvoslati eljárások az új Pp.-ben – Levezető elnök (április 19.)

Pályafutás:

Pribula László a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense. Jogi tanulmányait a Miskolci Egyetemen végezte 1992–1997 között. Az egyetem elvégzése után egy évig a budapesti Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodánál volt ügyvédjelölt, 1998 és 2010 között jelenlegi nevén a Debreceni Járásbíróságon, 2010 és 2012 között a Debreceni Törvényszéken, 2012-től a Debreceni Ítélőtáblán dolgozik, 2004. június 1. óta polgári ügyszakos bíró. 2016. július 1-jétől a Polgári Kollégium vezetője. A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1998 óta oktat, 2012-től a Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője. PhD fokozatát a 2004. évben szerezte, 2013-ban habilitált. Számos polgári anyagi jogi, polgári eljárásjogi és reklámjogi tanulmány szerzője, négy önálló monográfiája van, társszerzőként közreműködött polgári eljárásjogi tankönyv, valamint polgári perrendtartási kommentár megírásában. A polgári eljárásjogi kodifikáció folyamatában az Igazságügyi Minisztérium Szerkesztőbizottságában vett részt.

Vissza az előadókhoz