Dr. Parlagi Mátyás

Dr. Parlagi Mátyás

Beosztás: kollégiumvezető-helyettes

Cég/munkahely: Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • II. Az új Pp. hatálybelépésének első bírósági tapasztalatai – A perindítással kapcsolatos első bírósági tapasztalatok (április 18.)
  • IV. Pódiumvita (április 18.)
  • IV. Polgári jog – a szeminárium szakmai támogatója a Polgári Jog folyóirat – Szemelvények a bírósági gyakorlatból a Polgári Jogi Döntvények (PJD) tükrében (április 19.)

Pályafutás:

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán diplomázott 2000 júniusában „praeclare” minősítéssel, kitüntetéssel. 2000 szeptemberétől bírósági fogalmazó, majd 2004 áprilisától bírósági titkár. 2005. november 1. napjától a Pesti Központi Kerületi Bíróság Vagyonjogi Csoportjában, 2009 januárjától a Fővárosi Törvényszék Elsőfokú Csoportjában vegyes kötelmi pereket tárgyaló bíró. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolájában 2007 novemberében szerzett abszolutóriumot. 2012 júniusától a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró, melynek során az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvével kapcsolatban látott el kodifikációs feladatokat. A kezdetektől részt vesz az új polgári perrendtartás kodifikációs munkálataiban. 2013. évtől a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának Elsőfokú Csoportjánál csoportvezető bíró, majd 2015. évtől kollégiumvezető-helyettes.

Vissza az előadókhoz