Dr. Orosz Árpád

[row] [column md=”3″]
[/column] [column md=”9″]

Beosztás: tanácselnök

Cég/munkahely: Kúria

Pályafutás:

TANULMÁNYOK

 • 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged
 • 1985 Jogi szakvizsga
 • 1998-2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem, JTI, Budapest, Európai jogi szakjogász

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

 • 1983-1985 Kecskeméti Járásbíróság bírósági fogalmazó
 • 1985-1990 Kecskeméti Városi Bíróság bíró
 • 1990-1995 Bács-Kiskun Megyei Bíróság megyei bírósági bíró
 • 1995-2002 Bács-Kiskun Megyei Bíróság megyei bírósági tanácselnök
 • 2002-2006 Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Polgár-Gazdaság-Közigazgatási Kollégium vezetője
 • 2007-2008 Legfelsőbb Bíróság legfelsőbb bírósági bíró
 • 2008-2011 Legfelsőbb Bíróság legfelsőbb bírósági tanácselnök
 • 2012- Kúria, kúriai tanácselnök
 • 2015-2018 Kúria, a Polgári Kollégium vezető-helyettese
 • 2018- Kúria, kúriai tanácselnök

ÍTÉLKEZÉSEN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG

 • Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja (2003-2009; 2009-2010)
 • A Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
 • A Fogalmazói Versenyvizsga Bizottság tagja
 • A Kúriai Döntések (BH) című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • A Közjegyzők Közlönye című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
 • A Kúria Polgári Kollégiuma Elvi Előkészítő Csoportjának vezetője (2014-2015)
 • A Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság munkabizottsági elnöke
 • Az új Pp. értelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testület vezetője
 • Az Európai Bírák Konzultációs Tanácsának tagja

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

 • 1993-2013 Szegedi Tudományegyetem (Polgári jogi praktikum, Személyiségvédelem a bírói gyakorlatban)
 • 1993- A Szegedi Tudományegyetem Polgári Jogi Záróvizsga Bizottságának elnöke
 • 1993- A bírák és bírósági titkárok központi képzése keretében előadó
 • 2001-2008 Nemzeti tréner bíró
 • 2013-2015 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékén meghívott szemináriumvezető

NYELVISMERET

 • Állami középfokú nyelvvizsga angol nyelvből (1994)
 • Állami középfokú nyelvvizsga orosz nyelvből (1995)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK

 • Egy trimeszter a Londoni Egyetemen (1995)
 • Háromszor egyhetes tanulmányút Hollandiában (1995-2000)
 • Egyhetes Európa-jogi továbbképzés Svédországban (1998)
 • Kéthetes bírói csereprogram Lengyelországban (2011)

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐI CSOPORTOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

A bírák képzése és értékelése; A bírák oktatása és az oktatók képzése; Az igazságszolgáltatási tanácsok szerepe és küldetése; A bíróságok igazgatása egy demokratikus jogállamban; A bírósági igazgatás és ügykezelés; Időszerűség; A bírói munka mérése és elektronikus értékelése; A bírósági szervezet reformja a gazdasági válság idején; Az európai szerződések joga; A bizonyítás nemzetközi dimenziói a polgári perben; A személyes adatok védelme a bírósági eljárásban; Az igazságszolgáltatás minősége értékelésének és fejlesztésének módszertana

PUBLIKÁCIÓK

Könyvek:
Szerző: Kártérítési jog; a személyhez fűződő jogok védelme (E-learning tankönyv);
Végrendelet (Opten, 2013.); Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések (Opten, 2014.); Tulajdonszerzés eredeti szerzésmóddal (Opten, 2015.)
Társszerző: Orosz Árpád-Weiss Emilia: Öröklési jog – Anyagi jog (HVG-Orac, 2014.); Az új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2013.) Az Új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2014.); Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Tartási és életjáradéki szerződés – Wolters Kluwer, 2014.); A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok Nagykommentárja (Kártérítési felelősség egyes részei – Opten, 2014.); Varga István (szerk.): Az új Pp. iratmintatára – Beadványtervezetek az új Pp. minden eljárási cselekményéhez, összesen 388 iratminta (Jogi Könyv HVG-Orac, 2017.); Petrik Ferenc (szerk.): Polgári Eljárásjog – Kommentár a gyakorlat számára (Jogi Könyv HVG-Orac, 2017.)
Szerkesztő: A Polgári Törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. – régi Ptk. irányú konverziós táblázattal
(Opten, 2014.)

Szakcikkek témái:
Jogos védelem; A rövid tartamú szabadságvesztés büntetések kiszabása; A bírói hivatás etikája; A bíróság joghatósága; A szakértői bizonyítás a polgári perben; Az első magyar ügyek az Európai Közösségek Bírósága előtt; Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti magyar ügyek tapasztalatai; A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek; Változások az öröklési jogban; A végrendeleti tanú aláírásának érvényességét érintő jogértelmezési dilemmák; Az egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata a polgári ügyszakban; A Földforgalmi törvény ejtette sebek a Ptk. végintézkedésen alapuló öröklési szabályain; A takarékbetétben elhelyezett összeggel kapcsolatos öröklési jogi igények megítélése „elhalálozási rendelkezés” esetén; A visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma kontra jogegységi határozat időbeli hatálya

ELISMERÉS

„A Kúria bírája 2014″ kitüntető cím
„Pro Notariis Hungariae – A magyar közjegyzőkért” díj 2017.

Vissza az előadókhoz
[/column] [/row]