Dr. Kozák Henriett

[row] [column md=”3″]
[/column] [column md=”9″]

Beosztás: bíró, Fővárosi Törvényszék

Szakmai életrajz

Kozák Henriett 1997. februárban végzett jogászként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán „cum laude” minősítéssel. 1997. május 1. napjától 1999. december 31. napjáig bírósági fogalmazóként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, 1999. szeptember 30. napján az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsgabizottsága előtt jeles minősítéssel jogi szakvizsgát szerzett. Ezzel közel egy időben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar német–magyar szakfordító és tolmács szakát. Németen kívül franciául és angolul is beszél.

Bírói kinevezése előtt 14 hónapon át bírósági titkárként dolgozott, 2001. március 1-jén nevezték ki civilisztikai ügyszakos bírónak a Pesti Központi Kerületi Bíróság P.IV. Csoportjába, ahol ténylegesen 2012. január végéig látott el feladatokat, 2011. májustól csoportvezető-helyettesként. 2012. február 1. óta a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumában dolgozik, előbb kirendelt bíróként, 2017. június 1. óta pedig törvényszéki bíróként. 2014. május 1. – 2014. július 15. között kirendelték a Kúriára, ahol a Pfv. II. tanácsba beosztott bíróként kapott feladatokat. 2012-ben felvételt nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományok Doktori Képzésére, ugyanott 2015. augusztus 31-én végbizonyítványt szerzett. Kutatási témája a gyermek jogellenes elvitelének polgári jogi és nemzetközi magánjogi vonatkozásai voltak, amely megegyezik a disszertációja témájával. A doktori fokozatszerzési eljárása folyamatban van.

Bírói munkája mellett 2008-tól megbízott oktatóként vesz részt az ELTE Jogi Továbbképző Intézet családjogi szakjogász képzésében, ezen felül évek óta közreműködik a bírók továbbképzésében, valamint rendszeresen tart előadásokat nemzetközi családjoghoz kapcsoló témákat érintően. 2009-től rendszeresen publikál is ezen a szakterületen, továbbá 2017-ben társszerzőként részt vett Wopera Zsuzsa szerkesztésében megjelent a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez írt kommentár, valamint az Országos Bírósági Hivatal koordinálása alatt szintén az új polgári perrendtartáshoz kapcsolódó bírósági tananyag készítésében.

Vissza az előadókhoz
[/column] [/row]