Dr. Kőrös András

Dr. Kőrös András

Beosztás: ny. kúria tanácselnök

Cég/munkahely: Kúria Polgári Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • Diszpozitivitás és kógencia a lakásbérlet szabályozásában (április 19.)

Pályafutás:

1977-től bíró Budapesten, 1988-tól a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) tagja, 1997-től a családjogi és öröklési jogi tanács elnöke és 2008-tól a Polgári Kollégium elvi előkészítő csoportjának vezetője volt. Közel hatvan publikációja jelent meg a családjog, az ingatlanjog és a lakásbérlet tárgykörében, számos szakkönyv és kommentár (társ)szerzője. Évtizedek óta oktat a budapesti Eötvös Loránd és a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a bírók, közjegyzők, ügyvédek és gyámügyi munkatársak részére szervezett tanfolyamokon. 1998-tól részt vett az új Polgári Törvénykönyv kidolgozására létrehozott szakértői bizottságok munkájában. 2015-ben történt nyugdíjba vonulása óta a Kúria elnöke által létrehozott Új Ptk. Tanácsadó Testület tagja.

Vissza az előadókhoz