Dr. Hercsik Zita

Beosztás: tanácselnök

Cég/munkahely: Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • II. Személyiségi jogok és adatvédelem – A közérdekű adatok kiadása és a személyes adatok védelme a polgári perekben (április 19.)

Pályafutás:

1991. február 23-án a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát.

Igazságügyi szolgálati jogviszonyom az az Ózdi Városi Bíróságon kezdtem. A fogalmazói, majd a bírósági titkári évek elteltét követően bíróként 1994. november 1-től megszakítás nélkül polgári ügyszakban ítélkezem.

2005. január 1-től 2013. augusztus 31. napjáig a bíróság elnökeként elláttam az igazgatási feladatokat is.

Felrendelés folytán 2006. április 1-től kezdődően a Miskolci Törvényszéken személyiségi jogi, szerzői jogi, gazdasági, valamint közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti ügyeket tárgyaltam.

2012. december 1-től – szintén felrendeléssel – a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf tanácsának tagjaként a személyiségvédelmi jogviták, a sajtó-helyreigazítás iránti perek, a közérdekű adatok kiadása iránti és az adatvédelemmel kapcsolatosan indult perek területén szereztem gyakorlatot.

Sikeres pályázatom eredményeként 2013. szeptember 1. napjával áthelyezésre kerültem a Fővárosi Ítélőtáblára. 2017. szeptember 1. napjától tanácselnökként vezetem a 2.Pf. tanácsot.

2016. január 28-án másoddiplomát szereztem az ELTE adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésén.

Jelenleg a Kúrián az új Ptk. bírói gyakorlatának alakulását figyelemmel kísérő, az ember mint jogalany és a személyiségi jogok elnevezésű, valamint a közérdekű adatok kiadásával kapcsolatos perek vizsgálata tárgykörben létrehozott joggyakorlat-elemző csoport munkájában veszek részt.

Vissza az előadókhoz