Dr. Gyimesi Tamás Ferenc

Beosztás: főosztályvezető

Cég/munkahely: Igazságügyi Minisztérium

Az előadás címe és időpontja:

  • I. Az új Pp. és a kapcsolódó jogszabályok – Levezető elnök (április 19.)

Pályafutás:

2012 júniusában szerezte meg jogász szakon diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Az egyetem Munkajogi Tanszékén demonstrátori feladatokat látott el, szakmai gyakorlatát a Budai Központi Kerületi Bíróságon töltötte. A 2011/2012-es tanévben egy szemeszteren keresztül a németországi Göttingenben a Georg-August-Universität hallgatója volt. 2012 szeptemberétől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola hallgatója, a Polgári Eljárásjogi Tanszék doktorandusza. 2015-ben szerzett abszolutóriumot a Doktori Iskolában. Kutatási témája: „A jogerő kérdése a polgári perben”. 2014 szeptemberétől megbízott előadóként vesz részt a Tanszék munkájában. 2015 januárjától „A csoportos keresetindítás összehasonlító értékelése” c. OTKA projekt kutatója. Tevékenységi köre és kutatási területei: a jogerő kérdése, perorvoslatok, alkotmányjogi panasz, csoportos perlés. 2012 augusztusától az Igazságügyi Minisztérium (korábban KIM) Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs Főosztály Polgári Perjogi Kodifikációs Osztályának jogi szakreferense. Feladata a tárca jogszabály-előkészítő tevékenységében történő részvétel. Munkája során az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő új jogszabályok kodifikációjával kapcsolatos feladatokat látott el, majd 2014 őszétől az új Polgári Perrendtartás Koncepciójának előkészítésében vett részt. 2015 júniusától Polgári Jogi és Nemperes Eljárásjogi Kodifikációs Osztály osztályvezetője, majd 2015 decembere óta az Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Igazságügyi Kodifikációs Főosztályának főosztályvezetője. 2015 februárjától az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja.

Vissza az előadókhoz