Dr. Gárdos Péter

Dr. Gárdos Péter

Beosztás: ügyvéd

Cég/munkahely: Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda

Az előadás címe és időpontja:

  • IV. Polgári jog – a szeminárium szakmai támogatója a Polgári Jog folyóirat – Megújuló biztosítéki szabályok és a Kúria gyakorlata (április 19.)

Pályafutás:

Gárdos Péter 2003-ban végzett az ELTÉ-n, ahol doktori fokozatot és kereskedelmi szakjogász diplomát (LL.M.) is szerzett. A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda partnere, elsődleges szakterülete a szerződési jog, a bankjog és a peres eljárások joga. 2003-2010 között részt vett az új Polgári Törvénykönyv előkészítésében, szerkesztője és szerzője a Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz című kötetnek. Számos cikke jelent meg elsődlegesen a szerződési jog köréből, monográfiája jelent meg az engedményezésről, szerkesztője a Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből című kötetnek. Rendszeresen tart előadásokat a polgári jog területén, tanít a Bibó István Szakkollégiumban és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézetében.

Vissza az előadókhoz