Dr. Fuglinszky Réka

Dr. Fuglinszky Réka

Beosztás: bírósági titkár

Cég/munkahely: Fővárosi Törvényszék

Az előadás címe és időpontja:

  • IV. Polgári jog – a szeminárium szakmai támogatója a Polgári Jog folyóirat – „Szomszédjogi generálklauzula”: változatlan koncepció, változó kihívások (április 19.)

Pályafutás:

Fuglinszky Réka bírósági titkár a Fővárosi Törvényszéken, emellett az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájának abszolutóriumot szerzett hallgatója. Jogász diplomája mellett a Mainzi Johannes Gutenberg Egyetemen szerzett LL.M. fokozatot. Kutatási területe a dologi jog, különösen a szomszédjog, a hitelbiztosítékok joga, valamint a termékfelelősség. Magyar és német nyelven publikált.

Vissza az előadókhoz