Dr. Drexlerné Dr. Karcub Edit

Beosztás: tanácselnök

Cég/munkahely: Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégium

Az előadás címe és időpontja:

  • V. A perorvoslati eljárások az új Pp.-ben – A másodfokú eljárás (április 19.)

Pályafutás:

Több mint 30 éve kötelmi, gazdasági ügyeket intéző bíróként dolgozom.
A munkám ellátása mellett rendszeresen tartok képzéseket főleg polgári eljárásjogból a bírói (bírák, titkárok, fogalmazók, igazságügyi alkalmazottak), de időnként más hivatásrendeknek (közjegyzők, ügyvédek, közigazgatásban dolgozók) és igazságügyi szakértőknek is.
2001. évtől megbízott óraadó vagyok a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Eljárásjogi Tanszékén, közreműködtem a tanszék gondozásában készült két könyv megírásában.
A Deák Ferenc Továbbképző Intézet által szervezett, az új Pp.-vel kapcsolatos képzéseken is oktattam.
A Pp. Kodifikációs Munkacsoport munkájában és az e-kódex tananyag írásában is részt vállaltam.
Tagja vagyok a Kúria mellett működő, az új Pp. jogértelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testületnek, a Jogi Szakvizsgabizottságnak, a Fogalmazói Versenyvizsga Bizottságnak és az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottságnak.

Vissza az előadókhoz