Dr. Döme Attila

Dr. Döme Attila

Beosztás: bíró

Cég/munkahely: Kúria

Az előadás címe és időpontja:

  • I. Kártérítési jog – Az új Ptk. és az új Pp. hatása az egészségügyi szolgáltatók kártérítési felelősségére (orvosi műhibaperek) (április 18.)

Pályafutás:

1969-ben születtem. 1993-ban végeztem a JPTE ÁJK-n. 2003-ban társasági szakjogászi képesítést szereztem az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében.

Szakmai pályafutásom 2017-ig Pécshez kötödött. 1993-ban a Pécsi Városi Bíróságon kezdtem meg fogalmazói gyakorlatomat, 1996-ban pedig bírói szolgálatomat. 2003-tól 2011-ig a Baranya Megyei Bíróságon első- és másodfokú per-

eket tárgyaltam, 2009-től a gazdasági fellebbviteteli ügyeket

tárgyaló tanácsot vezettem. 2011-ben nyertem áthelyezést a Pécsi Ítélőtáblára beosztott bíróként, 2013-tól az egyik polgári tanácsot vezettem. 2017. január 1. óta a Kúriára beosztott bíró vagyok.

Igazságszolgáltatási munkám mellett a kezdetektől ápolom a kapcsolatot a jogtudománnyal és a jogi oktatással is: publikációs tevékenységemet 1993-ra, az oktatóit 1994-re vezetem vissza. A kezdetektől részt vállalhattam az új Polgári Perrendtartás kodifikációs munkáiban: a témabizottsági szakaszban a bíróság és a felek jogosultságait vizsgáló témabizottság tagjaként, a munkabizottsági fázisban pedig a bizonyítás kérdéseivel foglalkozó munkabizottság vezetőjeként.

Vissza az előadókhoz