Dr. Balog Balázs

Dr. Balog Balázs

Beosztás: ügyvéd

Cég/munkahely: Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (PwC Legal)

Az előadás címe és időpontja:

  • I. Az új Pp. és a kapcsolódó jogszabályok – A bírósági polgári nemperes eljárások általános szabályai (április 19.)

Pályafutás:

Balog Balázs a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (PwC Legal) ügyvédje. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott jogi tanulmányaival párhuzamosan nemzetközi tanulmányok szakon is végzett, melynek fókuszában az uniós jog és uniós politikák álltak.
Amióta 2014-ben csatlakozott a PwC Legal csapatához, állandó tagja lett az iroda társasági jogi, adóperes és egyéb peres, valamint és társadalmi felelősségvállalás munkacsoportjainak. Elsősorban klasszikus polgári perekben és adóperekben lát el képviseleti és előkészítő munkát, beleértve azok uniós és alkotmányjogi vetületében, így az Európai Unió Bírósága előtti előzetes döntéshozatali eljárásokban, valamint az Alkotmánybíróság előtti alkotmányjogi panaszeljárásokban. Gyakran végez ügyfélmunkát közreműködésben a PwC adótanácsadóival adóperek, vállalati átszervezések és tranzakciók során. 2016 tavaszán egy hónapos kiküldetésen volt a PwC Legal hálózatának londoni irodájánál, a Társasági Jogi Csoportban. Ügyvédi tevékenysége mellett tudományos tevékenységet is folytat, több publikáció szerzője, jelenleg „Az igazságszolgáltatás minőségének és hatékonyságának mérése projekt” keretében végez kutatásokat Prof. Dr. Papp Tekla vezetése alatt a cégek és civil szervezetekhez kapcsolódó bírósági nemperes és peres eljárások (nyilvántartási, törvényességi felügyeleti eljárások, cégek, civil szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos perek) körében.

Fontosabb publikációi:
Határozatok c. fejezet (szerzőtárs: Réti László) in: Kommentár a polgári perrendatartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017)
A koncessziós szerződés (In: Atipikus szerződések. Szerk.: Papp Tekla, Szerzők: Auer Ádám, Balog Balázs, Jenovai Petra, Juhász Ágnes, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes; OPTEN, Budapest, 2015. társszerző: Papp Tekla)
Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés közvetítői szerződésként kodifikálása (In: Atipikus szerződések. Szerk.: Papp Tekla, Szerzők: Auer Ádám, Balog Balázs, Jenovai Petra, Juhász Ágnes, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes; OPTEN, Budapest, 2015)
A határon átnyúló vitarendezés lehetőségei és korlátai a szénhidrogén koncessziók esetében (In: Harsági Viktória – Horváth E. Írisz – Raffai Katalin – Suri Noémi – Szabó Sarolta (szerk.): Határon átnyúló viták rendezése: Törekvések és megoldások. Pázmány Press, Budapest, 2015)
Az önálló kereskedelmi ügynöki szerződés megújuló szabályai – a közvetítői szerződés az új Polgári Törvénykönyvben (In: Harsági Viktória – Raffai Katalin – Suri Noémi (szerk.): Az Európai Unió új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében. Pázmány Press, Budapest, 2014)
A haszonbérleti szerződés a XIX. század magyar bírói gyakorlatában – Az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra (In: Bóka János (szerk.): Tudományos Diákköri Szemle. 2013. I. kötet. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013)

Vissza az előadókhoz