Dr. Boronkay Miklós

Dr. Boronkay Miklós

Beosztás: ügyvéd (Szecskay Ügyvédi Iroda)

Az előadás címe és időpontja:

  • II. Kártérítési jog – “Élő kártérítési jog” – avagy felelősségi és kártérítési kérdések az ügyvédi gyakorlatban
    (május 23.)

Pályafutás:

Dr. Boronkay Miklós a Szecskay Ügyvédi Iroda ügyvédje. Szakterületei a peres és választottbírósági eljárások, a polgári jog és versenyjog. Jogi diplomáját 2007-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. Az ügyvédi praxis mellett rendszeresen oktat polgári jogot a PPKE-n, illetve kurzusokat tartott a Bibó István Szakkollégiumban és a Széchenyi István Szakkollégiumban is.

Tagja a Magyar Versenyjogi Egyesületnek és az ICC Magyar Tagozatnak. Több publikációja jelent meg a polgári jog (elsősorban a kártérítési jog és a személyiségi jogok), a választottbíráskodás és a versenyjog területén.

Főbb publikációi:

Boronkay Miklós: A fizetésképtelenség hatása a választottbírósági szerződésre. Európai Jog, 2016/6. 32-41.

Boronkay Miklós: Közszereplők fényképei a sajtóban – a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.20.009/2015/4. sz. ítélete. Polgári Jog, 2016/4. 1-13.

Boronkay Miklós – ifj. Wellmann György: A választottbíráskodás helyzete Magyarországon. Európai Jog, 2015/5. 7-21.

Boronkay Miklós: A Kúria ítélete a Spar Magyarország Kft. és a Gazdasági Versenyhivatal közötti perben. A kereskedő árazási módszere mint jelentős piaci erővel való visszaélés. Jogesetek Magyarázata, 2015/4. 37-44.

Boronkay Miklós: Kártérítés fedezeti szerződés alapján. Magyar Jog, 2015/5. 274-282.

Boronkay Miklós: Felelősség potenciális károkozásért: gondolatok az alternatív okozatosságról. In: Csehi Zoltán – Koltay András – Landi Balázs – Pogácsás Anett (szerk.): (L)exCathedra et Praxis: Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából. Budapest, Pázmány Press, 2014. 10-20. o.

Boronkay Miklós: A képmáshoz és a hangfelvételhez fűződő jog. In: Csehi Zoltán – Koltay András – Navratyil Zoltán (szerk.): A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban. Budapest, CompLexWoltersKluwer, 2014. 11-56. o.

Boronkay Miklós: A saját ingatlanok közötti telki szolgalomról. Magyar Jog, 2011/7. 426-430. o.

Boronkay Miklós: Hipotetikus okozatosság a kártérítési jogban. Jogtudományi Közlöny, 2008/3. 119-128. o.

Boronkay Miklós: A deliktuális felelősség határai. IustumAequumSalutare, 2007/4. 175-202. o.

Boronkay Miklós: A káronszerzés tilalma az új Polgári Törvénykönyvben. Polgári Jogi Kodifikáció, 2007/6. 22-25. o.

Vissza a programokhoz