Polgári Eljárásjogi Konferencia

A konferencia jelenleg szervezés alatt van. Látogasson el webshopunkra és nézzen szét elérhető webináriumaink, képzéseink és e-learningjeink között!

Megnézem!

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépett, mellyel a polgári jogviták elbírálásának rendje alapjaiban változott meg.

Míg a jogalkotó célja egy koncentrált, hatékony új perrend kialakítása volt, addig a 2018. évi jogalkalmazói tapasztalatok olykor ennek éppen az ellenkezőjéről számoltak be.

A konferencia fókuszában egyfelől olyan, a Pp.-vel kapcsolatos szakmai programok állnak, amelyek során ütköztethetők a törvény alkalmazásával kapcsolatos eltérő nézetek, másfelől olyan, aktuális jogalkotási folyamatok, eredmények elemzése, amelyek a gyakorló jogászok széles körének érdeklődésére még azok hatálybalépése előtt számot tarthatnak.

A konferencia szemináriumi programjai keretében a résztvevők betekintést nyerhetnek a Pp. értelmezési kérdéseivel foglalkozó konzultációs testületek tagjainak előadása nyomán e testületek munkájába, és megismerkedhetnek az ott született állásfoglalások joggyakorlatra gyakorolt hatásával. Kiemelten foglalkozunk a családjogi perek gyakorlati problémáival.