III. Wolters Kluwer Jogi Konferencia

Regisztráljon!

III. Wolters Kluwer Jogi Konferencia

Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb kódexe a Polgári Törvénykönyv, melynek értelmezése, alkalmazása során felmerülő kérdések és válaszok megvitatása, joggyakorlatának aktuális témái és a közös jogesetelemzések elmaradhatatlan részei a Wolters Kluwer Jogi Konferenciának.

A Polgári Törvénykönyv kihirdetését követően tovább folytatódtak a jogrendszer megújítására irányuló törekvések, így a konferencia programjából sem hiányozhatnak a kodifikáció legfrissebb vívmányai, az eljárásjogi reformok eredményei. A rendezvény az új törvényeken kívül a jelentősebb jogszabály-módosításokra is hangsúlyt helyez.

A Wolters Kluwer Jogi Konferencia legfontosabb célja a különböző hivatásrendek együttgondolkodása mindazokról a fontos kérdésekről, amelyeket az új, illetve megváltozott törvények hoznak magukkal. Ezt segíti elő az is, hogy az előadók között bírák, ügyvédek, jogtanácsosok, törvényelőkészítők és a tudomány neves képviselői is megtalálhatóak.

A 2017-ben harmadik alkalommal megrendezésre kerülő, a korábbi években több mint 200 résztvevőt számláló fórum az eddigieknél is több témában, több előadás és szeminárium keretében biztosít hol áttekintést, hol a részletekben való elmélyülést egyénileg választható módon.
Párbeszéd a szakma legkiválóbb képviselőivel, kötetlen beszélgetések a kollégákkal egy kellemes környezetben.

  • A hatósági eljárásjog megújulása
  • Az általános közigazgatási rendtartás újdonságai
  • Az első- és másodfokú eljárás dinamikája az új polgári perrendtartásban
  • A közigazgatási perjog változásai

Tekintse meg programunkat

Ízelítő a programból