A jogrendszer megújulása – A kodifikáció vívmányai

2017. május 23-24.
Jelentkezzen akár 132 940 Ft+áfa áron!

Regisztráljon!

III. Wolters Kluwer Jogi Konferencia – 2017. május 23-24.

Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb kódexe a Polgári Törvénykönyv, melynek értelmezése, alkalmazása során felmerülő kérdések és válaszok megvitatása, joggyakorlatának aktuális témái és a közös jogesetelemzések elmaradhatatlan részei a Wolters Kluwer Jogi Konferenciának.A Polgári Törvénykönyv kihirdetését követően tovább folytatódtak a jogrendszer megújítására irányuló törekvések, így a konferencia programjából sem hiányozhatnak a kodifikáció legfrissebb vívmányai, az eljárásjogi reformok eredményei. A rendezvény az új törvényeken kívül a jelentősebb jogszabály-módosításokra is hangsúlyt helyez.

A Wolters Kluwer Jogi Konferencia legfontosabb célja a különböző hivatásrendek együttgondolkodása mindazokról a fontos kérdésekről, amelyeket az új, illetve megváltozott törvények hoznak magukkal. Ezt segíti elő az is, hogy az előadók között bírák, ügyvédek, jogtanácsosok, törvényelőkészítők és a tudomány neves képviselői is megtalálhatóak.

A 2017-ben harmadik alkalommal megrendezésre kerülő, a korábbi években több mint 200 résztvevőt számláló fórum az eddigieknél is több témában, több előadás és szeminárium keretében biztosít hol áttekintést, hol a részletekben való elmélyülést egyénileg választható módon. Párbeszéd a szakma legkiválóbb képviselőivel, kötetlen beszélgetések a kollégákkal egy kellemes környezetben.

  • Az anyagi pervezetés – Dr. Zsitva Ágnes
  • „Élő kártérítési jog” – avagy felelősségi és kártérítési kérdések az ügyvédi gyakorlatban – Dr. Boronkay Miklós
  • A diszpozitivitás által lehetővé tett alternatív társaságirányítási struktúrák – Dr. Auer Ádám
  • A Ptk. 2017 januárjában megújult értékpapírjogi szabályainak relevanciája – Dr. Farkas Yvette
  • A hatósági munkában bekövetkező főbb változások – Dr. Számadó Tamás
  • A közigazgatási perorvoslati rendszer változásai – Dr. Vitál-Eigner Beáta

Tekintse meg programunkat

Ízelítő a programból


AC Misura
Szecskay Ügyvédi Iroda
Alfa Romeo
ELTE ÁJK